Pasteur

Sinus dairys pasteuriserings systemer anvendes til forbedring af fødevarers holdbarhed uden at forringe deres smag eller ernæringsværdi væsentligt. Processen indebærer, at bakterier, som ellers ville fordærve fødevaren, dræbes ved opvarmningen. Når fødevaren derefter emballeres, vil den kunne holde sig længere. Pasteuriseringen virker derimod ikke mod andre former for fordærvning, såsom harskning (som skyldes iltning af fedtstoffet i fødevaren ved en rent kemisk proces) eller nedbrydning i stærkt sollys.

Sinus dairy levere både høj- og lavpasteuriserings systemer til kontinuerlig varmebehandling af flydende produkter, og er udformet således at det sikre en effiktiv produktion. Vores systemer kan både levers som en stand alone enhed, eller til indbygning i kundens eksisterende processanlæg, og kan leveres som Turn-key med indbygget styresystem.

For mere information kontakts os her

Lille og energisk virksomhed med stor fleksibilitet Det sikre valg til væskebehandlings anlæg

Vores kvalitet gir tilfredse kunder

Pasteur - Cases